Economia se confruntă cu dileme legate de reacția la amenințarea COVID-19. Întreprinderile de pe tot globul trebuie să protejeze sănătatea angajaților și să minimizeze impactul asupra afacerii lor, cu o planificare robustă a continuității afacerii.

Ce este managementul continuității afacerii?

La cel mai înalt nivel, un program de management al continuității afacerii se referă la procesul de management holistic care identifică potențialele amenințări asupra companiei dumneavoastră și vă ajută să dezvoltați rezistență organizațională în timpul și după un eveniment real.

Există diferite evenimente, inclusiv actuala pandemia de coronavirus, care pot provoca perturbări semnificative ale afacerii. Aceste perturbări pot duce la pierderea temporară sau permanentă a cerințelor critice – inclusiv înregistrările vitale, infrastructura IT și personalul necesar pentru a executa operațiuni comerciale.

Pentru a proteja viabilitatea unei companii, întreprinderile pot lucra pentru a dezvolta strategii de recuperare specifice site-ului, care se concentrează pe o întrerupere în timpul unui ciclu de afaceri de vârf, atunci când serviciile sau producția sunt la cel mai înalt nivel și cel mai critic punct.

Instrumente de continuitate a afacerilor

O analiză a impactului asupra afacerii îi permite unei companii să identifice site-urile și operațiunile de afaceri care, atunci când nu sunt funcționale, ar avea impact asupra rentabilității și ar pune în pericol supraviețuirea companiei. În timp ce dimensiunea și complexitatea elementelor esențiale ale afacerii variază de la companie la companie, capacitatea de a cuantifica și a acorda prioritate operațiunilor de afaceri critice este un element cheie al continuității afacerii.

Finalizarea unei analize de impact asupra afacerii va permite fiecărui departament din organizația dumneavoastră să explice și să discute modul în care coronavirusul, sau un alt eveniment neașteptat, poate afecta funcția lor de afaceri. Managerii ar trebui să examineze, de asemenea, următoarele elemente de planificare a continuității afacerii pentru fiecare funcție critică:

• Identificați durata și punctul în care o întrerupere ar afecta procesele critice și ar dezvolta obiectivele timpului de recuperare.

• Estimarea timpului de oprire maxim admis pentru fiecare funcție specifică de afaceri.

• Testarea bandwidth-ului și fezabilitatea implementării lucrului de la domiciliu.

• Identificarea și implementarea de acțiuni pentru atenuarea riscului și dezvoltarea unor metode tactice pentru continuarea operațiunilor critice în siguranță.

• Dezvoltarea de traininguri și exerciții pentru personalul implicat în derularea planului de continuitate a afacerii.

Răspunsuri specifice site-ului și pandemiei COVID-19

Un plan de continuitate de afaceri ar trebui să includă detalii specifice site-ului, care pot direcționa activitățile de continuare și restaurare a proceselor critice. Următoarele componente ar trebui incluse într-un plan de continuitate de afaceri specific site-ului:

1. Lista de distribuire a planului: nume, adrese și informații de contact ale celor care păstrează accesul securizat la planul de continuitate a afacerii.

2. Contacte cheie și proceduri de notificare: identificați toate contactele primare și secundare care trebuie să fie conștiente de întreruperea afacerii dumneavoastră. Este important să verificați în mod curent informațiile de contact pentru precizie și să instruiți personalul în procedurile de activare și notificare a planului de continuitate a afacerilor.

3. Rolul și responsabilitățile cheie ale personalului: Elaborați liste de verificare și proceduri specifice poziției care detaliază responsabilitățile din implementarea continuității afacerii prin recuperare. Echipele de intervenție trebuie să fie constituite, cel puțin, pentru a acoperi fiecare proces de afaceri critic. Structura echipei de continuitate a afacerii, organigrame și interfețe ar trebui comunicate în mod clar. Poate fi necesar să se asigure pregătirea în comun a echipelor, în cazul în care membrii echipei primare nu sunt disponibili.

4. Locațiile de recuperare off-site: includeți adresele, informațiile de contact, echipamentele disponibile la fața locului și orice echipament extern necesar pentru operațiuni eficiente

5. Plan de acțiune pentru recuperare: Identificați / dezvoltați procese și proceduri incrementale necesare pentru a recupera fiecare proces de afaceri critic. Termenii listei de verificare a răspunsurilor pot include creșteri de timp, cum ar fi prima oră, 24 de ore, 48 de ore, o săptămână, o lună și recuperare pe termen lung.

6. Date despre clienți: Identificați metodele de comunicare și informațiile de contact necesare pentru a informa clienții despre întreruperile livrărilor. Relațiile și comunicarea eficientă cu clienții pot fi esențiale pentru păstrarea acestora și menținerea relațiilor pozitive în timpul unei întreruperi de afaceri.

7. Lista de contacte a vendorilor și furnizorilor critici: Identificați informațiile de contact ale dependențelor și interdependențelor vendorilor și furnizorilor. Întârzierile de transport sau evenimentele petrecute în locațiile furnizorilor ar putea afecta termenele de livrare; prin urmare, planul ar trebui să abordeze această problemă.

8. Lista alternativă a vendorilor și furnizorilor critici: Eșecurile lanțului de aprovizionare, precum cele pe care le vedem în întreaga lume, cauzate de pandemia coronavirus, pot pot fi dezastruoase pentru componente cheie ale afacerii. Prin procesul de planificare, vânzătorii și furnizorii alternativi ar trebui explorați, iar informațiile de contact și materialele ar trebui documentate pentru a reduce impactul întreruperilor în cazul furnizorilor primari.

9. Documentație și detalii de asigurare: Identificați detaliile privind acoperirea asigurării și informațiile de contact exacte. Sarcina dovezilor când vine vorba de formularea cererilor de despăgubiri revine de obicei titularului poliței. Înregistrările exacte și detaliate sunt imperative. Formularele de documentare ar trebui să fie puse la dispoziția tuturor conducătorilor de unități de afaceri critice pentru documentare în timp util.

10. Cerințe tehnologice: Identificați hardware-ul și software-ul necesar și cerințele minime de recuperare pentru fiecare proces de afaceri critic.

11. Detalii despre datele de rezervă: Planul dumneavoastră ar trebui să identifice detalii despre copiile de rezervă și metodele de recuperare a datelor (obiectivele de recuperare). Dacă procedurile de rezervă curente sunt discutabile, măsurile de atenuare ar trebui evaluate înainte de un eveniment de întrerupere a afacerii.

12. Cerințe de echipament: Identificați cerințele de echipament pentru fiecare unitate de afaceri, furnizori primari și alterativi și obiectivele timpului de recuperare.

13. Revizuirea planului: Cel puțin o dată pe an sau când apare o schimbare semnificativă în structura organizației, fluxul proceselor, a tehnologiei sau în urma unui incident neașteptat, încorporați pericolele, vulnerabilitățile și procesele de atenuare identificate recent în planul de continuitate a afacerii. Includeți revizuiri ale personalului critic, facilități, cerințe IT, vendori și furnizori și înregistrări vitale.

Deși multe țări se concentrează în această perioadă pe asigurarea unor servicii de sănătate publică consecvente, există încă o responsabilitate pentru întreprinderi de a atenua riscurile pe care coronavirusul le prezintă la adresa angajaților, a părților interesate și a clienților săi. Planurile de continuitate a afacerilor permit întreprinderilor să planifice, să se pregătească și să răspundă în cazul în care restricțiile generate de pandemie devin mai severe.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here