COSTURI OPTIME, CLĂDIRI PERFORMANTE

 

Provocarea crescândă de a menṭine facilităṭile proprietăṭilor la costuri optime, dar care să răspundă întocmai nevoilor pentru care au fost construite, fac pe zi ce trece ca resursa umană din acest domeniu să necesite o pregătire din ce în ce mai specializată. Aceṣti parametri se reflectă direct în productivitate si evident în costurile de producṭie, ṣi fac ca sarcina property managerului ṣi a managerului de facilităṭi să devină una din ce în ce mai importantă. Prin urmare, cu cât personalul care gestionează aceste servicii este mai bine pregătit, cu atât poate înṭelege rapid, poate interveni ṣi poate gestiona activităṭile, astfel încât costurile ṣi mediul de lucru să fie cât mai optime pentru core business-ul activităṭii.

 

Este bine de ṣtiut că provocări pot apărea atât în managementul clădirilor vechi, dar ṣi în clădirile noi. De exemplu, chiar și o clădire nouă poate avea probleme cu circulația inadecvată a aerului, ceea ce poate duce la scăderea calităṭii aerului interior, acest fapt scăzând dramatic productivitatea muncii sau chiar ocuparea proprietăṭii. Astfel, este necesar ca la preluarea unei proprietăṭi de la constructor să se facă toate testele necesare, iar până la ocuparea clădirii să se intervină acolo unde parametrii tehnici nu sunt corecṭi.  Clădirile mai vechi, pe de altă parte, se confruntă frecvent cu probleme legate de vârstă, cum ar fi sistemele energetice ineficiente, care pot duce la un climat interior incomod și la costuri ridicate ale utilităților.

 

În managementul ṣi gestionarea proprietăṭilor este fundamental să ai resursă umană calificată.

 

Indiferent care ar fi cauzele disfuncṭionalităṭii în totalitate sau parṭial ale instalaṭiilor, sau ale părṭilor unei construcṭii, cum ar fi condițiile extreme de mediu, lipsa finanțării pentru întreținere sau intervenṭia ṣi modificarea oricărui factor extern, este evident că în totalitatea lor, contribuie la deteriorarea clădirii. Dar, cele mai multe probleme sunt legate direct de calificarea si profesionalismul personalului de întreținere, modul de instruire și de practicile de management.

Aṣadar, este imperios ca pe lângă resursa umană care asigură core business-ul, să existe ṣi resursa umană calificată în managementul ṣi gestionarea proprietăṭilor, care să înṭeleagă importanṭa crescută a parametrilor pe care îi gestionează în fluxul de producṭie ṣi care sunt riscurile în cazul în care aceṣtia nu rămân în limite optime, atât din perspectiva costurilor, cât ṣi a mediului de lucru.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here