Deseori, se consideră că Facility Managementul are însemnătate doar în privinṭe tehnice minore, precum repararea unei ṭevi, schimbarea unui bec etc. De fapt, rolul pe care îl are acesta este unul mult mai important în administrarea unei clădiri. Sectorul de Facility Management a câṣtigat importanṭă în ultimii ani, deoarece atât proprietarii cât ṣi property managerii, fie ei companii specializate sau resurse proprii ale beneficiarilor clădirilor, au conṣtientizat că proprietăṭile ṣi utilităṭile bine gestionate ajută companiile să funcṭioneze eficient. Aṣadar, oferă angajaṭilor un climat optim de lucru, sau acolo unde este cazul (spitale, clădiri de birouri, centre comerciale etc.) ṣi vizitatorilor acestora un climat sănătos ṣi un confort ridicat, aceṣti parametri fiind contorizati conform stadardelor BREEAM, ca fiind nivelul de Health ṣi Well Being într-un mediu construit.

 

Unul dintre principalele beneficii ale integrării serviciilor de Facility Management prin preluarea unei palete cât mai largi de servicii de la beneficiar, este optimizarea costurilor de administrare şi întreţinere a proprietăţilor. În subsidiar, prestatorul preia ṣi toate riscurile asociate tuturor operaṭiunilor preluate, dar să nu uitam de modalitatea ṣi viteza de comunicare, acestea fiind transpuse direct în viteza de reacṭie ṣi trasabilitate. Totodată, ar trebui să amintim aici ṣi de  efortul operaṭional redus considerabil în cadrul organizaṭiei beneficiarului, având în vedere că acesta discută cu un singur interlocutor, lăsându-i  posibilitatea să se concetreze pe core business-ul său.

Avem exemplul propriu, clienṭii BMF GRUP beneficiază încă de la semnarea contractului de preluarea tuturor eforturilor legate de acṭiunile ṣi procedurile de avizare, certificare, întreţinere, verificare, reparaţii, intervenţii, securitate, curăṭenie, planning în toate domeniile în care îṣi desfăṣoară activitatea, astfel încât managementul acestora să se poată concentra pe obiectivele de afaceri pe care este specializat.

 

BMF GRUP – Profesionalism ṣi Eficienṭă                              

Starea clădirilor este o fotografie fidelă a viziunii şi politicii beneficiarului cât şi a standardelor si profesionalismului furnizorului serviciilor de Facility Management. Un serviciu de FM, printr-un management inovativ poate să creeze un ambient plăcut, să eficientizeze resursele şi să elimine riscurile. BMF GRUP, furnizor de servicii integrate de Facility Management deṭine forṭă de muncă foarte diversă, încât să răspundă la toate nevoile clientului.

De asemenea, personalul nostru este instruit periodic, organizăm în mod constant formări și cursuri, pentru ca aceṣtia să obțină informații importante și să fie la curent cu toate solicitările clienților, cu noutățile din domeniu, reuṣind astfel a-ṣi îndeplini sarcinile cu succes.

Prin urmare dacă ar fi să însumăm beneficiile de a lucra cu un integrator de servicii precum BMF GRUP, sunt următoarele:

  • Zero responsabilităṭi;
  • Optimizări de costuri;
  • Flexibilitate crescută;
  • Intervenṭie garantată;
  • Acoperirea integrală a tuturor obiectivelor;
  • Personal calificat;
  • Trasabilitate;
  • Viteză de reacṭie;
  • Comunicare eficientă ṣi rapidă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here